Tjekliste: Overholder din tilbygning gældende krav?

14 juni 2020
Camilla Skøtt

Har du brug for mere plads, kan en tilbygning være løsningen, men det er vigtigt, at du overholder de gældende regler i bygningsreglementet – læs her, hvordan du griber processen an.

Vi danskere er blandt de folkefærd, der bruger flest ressourcer på vores boliger. Ikke bare penge (om end det er en stor del af det), men også tankervirksomhed, hårdt arbejde og masser af timer med renovering, ombygning og vedligeholdelse. Nogle går med tilbygningstanker, så snart de overtager nøglerne til huset, mens andre først får behovet, når livssituationen ændrer sig, og det bliver nødvendigt med mere plads.

Når du skal opføre en ny tilbygning til dit hus, er der – udover reglerne – en lang række overvejelser, du med fordel kan gøre dig, inden du for alvor kaster dig ud i projektet. Blandt andet om det bedre kan betale sig at flytte. Du kan starte med at stille dig selv følgende spørgsmål:

1) Hvad kan bedst betale sig: At investere penge i det eksisterende hus eller at bruge pengene på et helt andet hus?

2) Hvad fungerer bedst i praksis, når kravene til boligen ændrer sig (fx når børnene flytter hjemmefra)?

3) Hvad kræver mest af jer; hvad er mest besværligt?

4) Hvilken løsning lever bedst op til de ønsker, I har for jeres bolig?

5) Vil I helst bo på den nuværende beliggenhed, eller kan I se jer selv et andet sted?

 

 

Søg professionel rådgivning

Det kan være svært at træffe en beslutning på egen hånd, og derfor kan det være en god idé at søge professionel assistance. En arkitekt kan hjælpe dig med at få dine boligdrømme ned på papir, ligesom vedkommende kan komme med gode inputs i forhold til arkitektoniske forhold som lysindfald, rumlighed, specifikke løsninger og materialer, der får tilbygningen til at spille godt sammen med det oprindelige hus.

Det koster naturligvis lidt at få hjælp af en arkitekt, og hvis du beslutter dig for at lægge byggeplanerne i skuffen, kan det føles som et spild af penge; men ofte er det nødvendigt, for at du kan træffe en beslutning, hvad enten den taler for eller imod tilbygningen.

Med tegninger og materialelisten i hånden har du desuden mulighed for at indhente tilbud på projektet, så du kan se, om det overhovedet er en realistisk mulighed rent økonomisk. Tilbuddet skal du have med i banken, hvis du skal låne penge til boligdrømmen, og jo mere præcise tegninger, du kommer med, jo bedre kan entreprenøren ramme den rette pris på tilbygningen.

 

 

Er der regler for en tilbygning?

Når du bygger et nyt hus, skal du leve op til kravene i bygningsreglementet, ligesom der kan være en lokalplan, du skal forholde dig til – og det samme er gældende, hvis du laver en tilbygning på dit hus.

Som husejer er det dit ansvar, at forholdene på din ejendom er lovlige, og derfor er det en god idé at sætte dig ind i de love og krav, der stilles til dit byggeri. Det er næsten umuligt at gøre på egen hånd – om end vi har samlet en del af det vigtigste nedenfor – og derfor kan du med fordel alliere dig med en byggerådgiver.

De love, bekendtgørelser og reglementer, du skal forholde dig til, er:

 

Byggeloven

Byggeloven indeholder de overordnede regler for byggeri generelt, og som husejer (og tilbygger) har du pligt til at overholde loven på lige linje med alle andre love i Danmark.

 

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er det regelsæt, der skal sikre kvaliteten i dit byggeri, og det gælder for al beboelse; både nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygninger, renoveringer og udskiftninger.

 

BBR-loven

BBR-loven sætter reglerne for areal, adressering og skiltning samt koordinering og videregivelse af ejendomsdata. Det lyder langhåret, men i virkeligheden betyder det, at BBR-registret er det sted, du finder specifikke oplysninger om en given bolig. Som boligejer har du pligt til at indberette korrekte oplysninger til BBR, så det registreres, at der er kommet en tilbygning.

 

Lokalplaner og servitutter

For dit specifikke boligområde kan der være en lokalplan, som indeholder krav til materialer, udseende eller andet, du skal overholde, når du laver din tilbygning. Der kan også være tinglyste servitutter for lige præcis din matrikel, som blandt andet kan dreje sig om, hvad, hvor meget og hvor på grunden, der må bygges.

Lokalplaner kan du som regel finde på din kommunes hjemmeside, og både lokalplaner og servitutter kan skærpe kravene i bygningsreglement – i så fald er det de skærpede bestemmelser, du skal overholde.

 

(Kilde: Bolius.dk)

 

 

Ansøgning om byggetilladelse

Alt nybyggeri og alle om- og tilbygninger, hvor beboelsesarealet udvides, kræver en byggetilladelse fra kommunen. Det kan også være gældende, hvis du står med et byggeprojekt, der ændrer på selve boligens omgivelser, fx etablering af altan.

Kan du ikke følge reglerne i bygningsreglementet eller lokalplanen, har du mulighed for at søge om dispensation; her er det kommunen, der beslutter, om du skal have lov til at afvige fra reglerne.

En ansøgning om byggetilladelse foregår digitalt via kommunens hjemmeside, og det kan være omstændeligt at håndtere på egen hånd, medmindre du er håndværker, og har erfaring med det. Er det en professionel entreprenør, der skal stå for dit byggeri, kan du forvente, at virksomheden håndterer ansøgningen om byggetilladelse for dig – det er en af fordelene ved ikke at stå for det hele selv. 

Som udgangspunkt koster det et gebyr at få en byggetilladelse, og prisen varierer fra kommune til kommune, ligesom sagsbehandlingen gør det – og du må under ingen omstændigheder starte på byggeriet, før du har fået en byggetilladelse.

 

Specifikke pligter når du bygger til

En tilbygning til din bolig kræver ikke bare byggetilladelse – der er også en lang række andre krav, du skal leve op til, og derfor er det altid en god idé at have en rådgiver med på sidelinjen helt fra begyndelsen. 

Du skal blandt andet:

• Sikre dig at du ikke overskrider bebyggelsesprocenten.

• Sikre dig at du overholder afstandskrav, byggelinjer, højdegrænserplaner og andre bygningsregulerende bestemmelser.

• Sikre dig at du overholder reglerne i bygningsreglementet, fx energikravene.

• Sikre dig at de nødvendige dele udføres af autoriserede håndværkere.

• Sikre dig at regler for larm og støj på byggepladsen overholdes.

En tilbygning er et omfattende projekt, og der er al mulig grund til at få professionel hjælp, så du får en praktisk og æstetisk løsning, der overholder alle krav og regler.

 

FAQ BOKS

Hvilke fagfolk har du brug for, hvis du vil lave en tilbygning?

Drømmer du om en tilbygning, kan det være en god idé at få professionel assistance fra en arkitekt, ligesom det er vigtigt at have en byggerådgiver med undervejs i projektet. Derudover er det naturligvis aktuelt med en række håndværkere.

Hvilke regler er der for en tilbygning?

Der er mange regler, når du skal bygge til – du finder dem blandt andet i: Byggeloven, bygningsreglementet, BBR-loven samt i lokalplaner og servitutter. Du kan med fordel alliere dig med en rådgiver, hvis du vil være sikker på at overholder gældende regler og krav.

Kan en tilbygning betale sig?

Der er flere ting, du skal overveje, når du vil lave en tilbygning – blandt andet om det kan betale sig, eller om det er bedre at investere i et helt nyt hus.

Flere Nyheder