Hvorfor du skal have en advokat til boligkøbet

05 januar 2022
Peter Mortensen

editorial

I et boligkøb er der mange ting, man skal være opmærksom på, og det kan være vanskeligt at holde styr på alle forholdene selv. Derfor er det en rigtig god idé at anskaffe sig en advokat, når man skal købe bolig.

Med advokat til boligkøb er du sikret at alle de lovpligtige og nødvendige foranstaltninger overholdes. Du har desuden endnu et sæt øjne på de mange dokumenter, hvilket kan være nødvendigt, da der kan være mange ting at holde styr på. En advokat kan nemlig assistere i de mange udfordrende dele af et boligkøb. Det er en vigtig aftale, som skal gås efter i sømmene. En advokat kan være behjælpelig i den proces. De kan nemlig stå for de følgende vigtige skridt.

Gennemgang af købsaftalen

En grundig gennemgang af købsaftalen er selvsagt en rigtig vigtig del af et boligkøb. Købsaftalen indeholder alle de afgørende og vigtige informationer, og de skal nødvendigvis være i orden. Når du underskriver et så vigtigt dokument, skal du selvfølgelig være klar over omfanget af den aftale, du indgår. Købsaftalen indeholder oplysninger om ejendommen, overtagelsesdage, risikoovergang, diverse vilkår aftalt mellem sælger og køber. Desuden indeholder købsaftalen også information om, hvem der skal afholde udgifter til tinglysning af skødet. Købsaftalen er det vigtigste dokument i boligkøbet, da det er heri, at aftalen og kontrakten mellem sælger og køber består. Det er derfor helt og aldeles nødvendigt med at have en god forståelse af, hvad købsaftalen indeholder.

image

Varetage dialog med bank og mægler

Der kan være utrolig meget kommunikation at varetage under et boligkøb, og det kan være drænende for de fleste. Med en advokat kan du lettes for store dele af ansvaret. Advokaten kan nemlig varetage dialogen mellem din bank og din mægler. Og det kan være en stor lettelse, da der er mange forskellige interesser, der skal varetages. Advokaten kan sørge for, at begge parter overholder deres del af aftalen. Den lovmæssige indsigt kan være betryggende at have i ryggen. Derudover kan advokaten agere mægler og kan håndtere konflikter og udfordringer, hvis de skulle opstå i forbindelse med boligkøbet.

Udarbejde skøde og kontrollere tinglysning

I forbindelse med enhver bolighandel skal der udarbejdes et skøde, og det skal tinglyses ved tinglysningsretten. Det er lovpligtigt. Hvis ikke skødet tinglyses, kan ejendommen ikke tilskrives den nye ejer. Det er nemlig med skødet, at det retmæssige ejerskab over ejendommen tildeles. Skødet er et digitalt dokument, og det indeholder de elementære informationer. Det skal en tredjepart udarbejde, og advokaten er altså en oplagt kandidat til jobbet. Når skødet er godkendt, skal det underskrives af køber og sælger. Tinglysningen er det sidste nødvendige skridt i denne proces, og herefter kan handlen siges at være afsluttet.

Flere Nyheder