Har du skimmelsvamp? 5 gode råd til at komme det til livs

17 juni 2020
Camilla Skøtt

Skimmelsvamp kan opstå i alle boliger, men der er naturligvis steder, der er mere udsatte end andre. Det bedste råd er forebyggelse, men bekæmpelse er også en mulighed, hvis du allerede er ramt.

Skimmelsvamp har gode vilkår, hvis der er meget fugt i dit hjem, og derfor handler forebyggelse først og fremmest om at lufte godt ud; tænd for emhætten, når du laver mad, lad vinduet stå på klem, hvis du tørrer tøj indendørs og sørg for en generel god udluftning. Men er udluftning nok?

For at få greb om skimmelsvampen i dit hjem, må du forstå, hvad det er, og hvor det kommer fra. Vi dykker ned i emnet og giver dig en række gode råd til både forebyggelse og bekæmpelse.

 

 

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en naturlig organisme, der lever på overflader af træ og andre organiske materialer. De er en del af naturens kredsløb på linje med alle andre levende organismer, men modsat andre typer af svampe nedbryder de ikke det materiale, de vokser på. Formering sker ved hjælp af sporer, der findes i luften fra maj-oktober i varierende mængder, og disse sporer trænger ind i dit hjem, når du lufter ud; sørger du for almindelig god rengøring, forsvinder de hurtigt igen.

Så langt så godt. Men skimmelsvamp er ikke bare de mørke pletter, der gror på vægge og lofter i kældre og på badeværelser. Der findes flere tusinde forskellige arter af svampen, hvoraf den mest kendte må siges at være Penicillium notatum, der bruges til at lave penicillin – og skimmelsvampen bruges også til en lang række andre formål i både fødevare- og medicinalindustrien.

Men hvis skimmelsvamp er så godt, hvorfor vil vi så ikke have det ind i vores bolig?

 

Hvorfor er skimmelsvamp skadeligt for boligen?

Når skimmelsvamp bruges i medicinske sammenhænge, og sporerne flyver ud og ind af din bolig mere end halvdelen af året, kan det virke mærkeligt, at det er noget, vi skal undgå i vores hjem – men det skyldes, at der er forskel på sporer og på den skimmelsvamp, der vokser i fugtige områder af boligen.

Sporerne fra skimmelsvampen skader ikke dit hjem, da de ikke kan nedbryde materialer; de nøjes med at leve på overfladen og “spise” af det alleryderste lag, og det opdager du ikke. Medmindre… 

Har du en høj luftfugtighed i din bolig, giver du skimmelsvampen optimale betingelser for at gro. Er den relative luftfugtighed over 80 procent, kan skimmelsvamp faktisk spire og vokse på et hvilket som helst organisk materiale. Selv puds og beton kan svampen få fat i – det kræver bare, at der sidder en smule støv på overfladen.

Den relative luftfugtighed er essentiel for de fleste typer af skimmelsvamp, men der findes nogle versioner af organismen, der ikke er afhængig af den generelle fugtighed i rummet. De kan vokse, hvis selve materialet er fugtigt – også selvom rummet som helhed er tørt. Det ses blandt andet ved vandskader, hvor konstruktionerne er blevet våde. 

 

Hvilke materialer trives skimmelsvamp på?

De forskellige typer af skimmelsvamp trives på forskellige materialer, men når det kommer til din bolig, er de mest almindelige former for skimmelsvamp følgende:

• Alternaria – trives bedst på fugtigt træ.

• Aspergillus – trives godt på både træ og puds.

• Cladosporium – vokser godt på fugtigt træ.

• Penicillium – trives godt på fugtig tapet, træ og isolering.

• Stachybotrys – holder af fugtige gipsplader og stuk.

 

(Kilde: Bolius.dk)

 

Forebyg skimmelsvamp i dit hjem

Skimmelsvamp er til stede i alle hjem i form af de sporer, der flyver ind gennem vinduet, når du lufter ud. De er i al almindelig ikke farlige eller skadelige for din bolig, men de kan hurtigt blive det, hvis du ikke passer på – og det er langt lettere at forebygge skimmelsvamp, end det er at bekæmpe det.

Først og fremmest er det et spørgsmål om, at du ikke skal give skimmelsvampen fugtige forhold at leve og vokse under; det elsker den nemlig. Du skal holde fugten ud af både boligen og boligens konstruktioner, og hvis du opdager, at der er tegn på fugt, skal du straks gøre noget ved det. Under optimale betingelser tager det ikke andet en halvanden til to uger, før skimmelsvampen har fået sit tag i dit hjem.

Opdager du fugt, er det altså ikke nok at fjerne det – du skal også finde ud af, hvor det kommer fra, så problemet ikke opstår igen. De mest almindelige årsager til fugt i hjemmet er blandt andet:

• Om- eller tilbygning

• Udførelse af malerarbejder

• Utætte vand- eller varmerør

• Utætte afløbs- og nedløbsrør

• Tagrender der løber over

• Vandskader

• Fugt fra jorden

• Mangelfuld ventilation af tag

• Lette ydervægge

• Defekte vinduer

• Kuldebroer

• Manglende eller dårlig udluftning

 

Bolius.dk har lavet en glimrende video, der viser dig, hvordan du undgår skimmelsvamp i din bolig. Vil du gerne have det sort på hvidt, kan du læse med efter videoen, hvor vi har samlet 5 af de bedste råd til forebyggelse af skimmelsvamp.

 

 

1) Luft ud

I nyere boliger er der som regel etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding, men bor du i et hjem, hvor det ikke er aktuelt, står du selv for udluftningen – og den er vigtig, hvis du vil undgå skimmelsvamp.

Som udgangspunkt bør du lufte ud 2-3 gange dagligt, og der skal være gennemtræk i 5-10 minutter. Det er let nok i sommerhalvåret, men du skal huske også at gøre det i vinterhalvåret. Når du lufter ud, lader du nemlig den dårlige, vandmættede luft sive ud, mens frisk luft kommer ind.

Nu er det måske fristende at lufte endnu mere ud i kampen mod skimmelsvamp, men anbefalingen er faktisk præcis som beskrevet ovenfor. Lufter du mere ud, risikerer du at køle dine vægge for meget ned – og det giver også gode vilkår for skimmelsvampen. 

Husk i øvrigt, at du endelig ikke må lukke dine friskluftventiler, hvis du er heldig at have nogle af dem på dine vinduer. De sørger nemlig for at tilføre boligen frisk luft hele tiden. Bliver det for koldt om vinteren, kan du lukke halvdelen i.

 

2) Pas på ved om- og tilbygning

Er du i gang med en om- eller tilbygning – eller overvejer du én – skal du være ekstra opmærksom på udluftningen. Det skyldes, at der som regel bliver brugt en del materialer, der indeholder vand (og dermed afgiver fugt), fx gasbeton, lerklinkebeton, beton, puds, spartelmasse og maling. 

Når du ikke lige har vinduerne åbne, kan du med fordel skrue ekstra godt op for varmen, så fugten tørres væk. Det lyder dyrt (og det er det i og for sig også), men du bør regne ekstraudgiften til varme ind i dit budget, da det er essentielt for en bolig, der skal være fri for skimmelsvamp.

 

3) Maling er lig med fugt

Der er ikke meget, der slå fornøjelsen ved nymalede vægge, men glæden kan hurtigt blive til et mareridt, hvis der opstår skimmelsvamp i hjørnerne i løbet af få uger. 

Maling består primært af væske, der fordamper ud i rummet eller ind i konstruktionen, når malingen er påført væggene. Det er altså ikke kun lugten, du fjerner, når du lufter ud – det er i høj grad også fugten. Er udluftning ikke nok, kan du leje en affugter i dit lokale byggemarked og lade den stå i rummet et par dage.

 

4) Fugt fra jorden

Ved nybyggeri bruges der som regel sandfyld og drænende isolering, når boligens fundament skal bygges. Tidligere blev konstruktioner etableret i direkte kontakt med jorden – uden et såkaldt fugtstandsende lag af fx murpap. Er det tilfældet med dit hjem, skal du sørge for at bryde kontakten mellem jord og konstruktion, så fugten ikke kan trænge op – alternativt kan du vide dig sikker på skimmelsvamp før eller siden.

 

5) Fjern kondens fra vinduerne

I mange vinduer opstår der kondens, når den kolde luft udefra møder den varme luft indenfor. Det gælder typisk gamle et-lags vinduer og dårligt isolerede vinduespartier, men der kan også komme kondens på energiruder, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom.

Kondens skal altid tørres væk med det samme, da skimmelsvampen elsker at gro i fugten omkring vinduet, og det tager ikke lang tid for sporerne at få fat.

 

 

Kom af med skimmelsvampen

Har du allerede fået skimmelsvampen ind i dit hjem, skal den fjernes, inden du kan begynde forebyggelsen. Nogle gange kan det vaskes af, andre gang er du nødsaget til at fjerne de materialer, hvor skimmelsvampen gror.

Vi tager et kig på, hvor store mængder skimmelsvamp der skal til, før det er sundhedsskadeligt og ikke mindst på, hvordan du bedst får fjernet svampen.

 

Hvornår er skimmelsvamp farligt?

Rent sundhedsmæssigt er det svært at give et svar på, hvor meget skimmelsvamp der skal være i en bolig, før det er farligt for dem, der bor der. Det er kun mellem 1-3 procent af danskerne, der er allergiske overfor skimmelsvamp, og derfor er det helle ikke alle, der reagerer fysisk, hvis der er skimmelsvamp i hjemmet.

Det betyder dog ikke, at du ikke skal gøre noget, hvis du opdager, at svampen har fået tag i dit hjem. Du kan med fordel foretage en række effektive indgreb, hvis du:

• Opdager et område med skimmelsvamp, der er større en 1 kvadratmeter, på overflader eller konstruktioner, der har forbindelse til boligens opholdsrum. 

• Opdager at der kan trænger luft fra krybekælderen op i selve boligen.

• Opdager at der er skimmelsvamp i specifikke konstruktioner, hvorfra svampen kan brede sig til boligens opholdsrum.

 

Hvordan fjerner du skimmelsvamp?

Hvis du har læst grundigt med i denne artikel, ved du, at skimmelsvamp findes alle steder, og derfor er det ikke usandsynligt, at du en dag oplever det i din bolig. Du skal ikke panikke – men du skal vide, hvad du skal gøre.

Først og fremmest skal du finde ud af, hvorfor skimmelsvampen har fået sit tag i dit hjem. Den kræver store mængder fugt for at trives, så spørgsmålet er, om den generelle luftfugtighed i dit hjem er for høj, eller om du har et problem med fugt generelt, fx på grund af en vandskade.

Når årsagen er konstateret, kan du begynde at fjerne selve skimmelsvampen. Der findes en række godkendte og velfungerende midler på markedet, fx klorin eller rodalon, du kan bruge til at skrubbe skimmelvæksten væk. Du bør altid følge anvisningen på det givne produkt, så du ikke kommer til at overdosere – man foranlediges til at tro, at midlet så virker endnu bedre, men det gør det ikke; det skader blot miljøet.

Rengøringsmidlerne er effektive i kampen mod skimmelsvamp, men du kan opleve, at organismerne har misfarvet de overflader, de er vokset på. Her er der ikke andet at gøre end at finde malerpenslen frem – det kan rengøring nemlig ikke afhjælpe.

Når du er færdig med at fjerne skimmelsvampen fra det angrebne område, kan du med fordel beholde rengøringshandskerne på og fortsætte med at gøre rent i resten af rummet. Svampen spreder sig ved hjælp af sporer, og derfor vil de være at finde i luften i hele rummet – en grundig rengøring kan komme det problem til livs.

 

Store angreb af skimmelsvamp

Ovenstående råd er håndterbare i forholdsvis små tilfælde med skimmelsvamp, men hvad skal du gøre, hvis du opdager, at svampen har fået fat i store dele af hjemmet – eller hvis der lugter muggent?

Det er en god idé at få foretaget en grundig gennemgang af hele boligen. Selvom du kan fjerne den synlige skimmelsvamp med rengøringsmidler, vil den hurtigt komme tilbage, hvis du ikke får fat i det bagvedliggende problem – altså svampens oprindelse.

Du skal blandt andet undersøge:

• Hvor meget skimmelvækst er der tale om?

• Hvor vokser svampene henne?

• Hvad er årsagen til skimmelvæksten?

• Har du adgang til de områder, der er angrebet af skimmelsvamp?

• Hvilke arter af skimmelsvamp er der tale om?

Det kan være svært at lave en grundig undersøgelse på egen hånd, fx i de skjulte konstruktioner, og derfor er det en god idé med professionel assistance. En virksomhed, der har specialiseret sig i skimmelvækst, vil også kunne foretage målinger og åbne op til bagvedliggende konstruktioner, og på den måde sikrer du dig det fulde overblik over problemet.

Når årsagen til skimmelsvampen er fundet (det kan være en vandskade, et sprunget rør, utætte vinduer eller dårligt indeklima), skal den elimineres, før du begynder kampen mod selve skimmelvæksten – alternativt er svampene hurtigt tilbage igen.

FAQ BOKS

Er skimmelsvamp farligt?

Skimmelsvamp kan give hovedpine og træthed, og hvis du er allergisk overfor svampen, kan den give dig hududslæt, kløende øjne og stoppet næse, ligesom skimmelvæksten kan påvirke din hukommelse og koncentrationsevne.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en naturlig organisme, der lever på overflader af træ og andre organiske materialer. De er en del af naturens kredsløb på linje med alle andre levende organismer, men modsat andre typer af svampe nedbryder de ikke det materiale, de vokser på. Formering sker ved hjælp af sporer, der findes i luften fra maj-oktober i varierende mængder, og disse sporer trænger i dit hjem, når du lufter ud; sørger du for almindelig god rengøring, forsvinder de hurtigt igen.

Kan man undgå skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er overalt i luften, men du kan undgå, at det bliver et problem i din bolig, hvis du sørger for god og kontinuerlig udluftning: 5-10 minutter med gennemtræk tre gange om dagen.

Flere Nyheder